Вземете 100% финансиране по европейска програма
с ваучерна схема за ИКТ услуги

Основна цел на схемата

Основна цел на ваучерната схема е повишаване капацитета на микро, малки и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес, чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) чрез пилотно прилагане на ваучерна схема от ИАНМСП.

Допустими кандидати

Допустими по схемата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон;
 • Да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия;
 • Да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги.

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“;

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J60 „Радио- и телевизионна дейност“;

J61 „Далекосъобщения“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“;

С11 „Производство на напитки“;

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С14 „Производство на облекло“;

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“;

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“;

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С24 „Производство на основни метали“;

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;

С31 „Производство на мебели“;

С32 „Производство, некласифицирано другаде“;

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Видове Ваучери

Ваучери ТИП 1 на стойност 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с вкл. ДДС:
За финансиране на изработка или цялостен редизайн на фирмен/корпоративен уеб сайт.

Какво Ви предлагаме?

Фирмен/корпоративен уеб сайт с индивидуален дизайн и светкавична скорост, които впечатляват и изграждат имиджа на бранда. Онлайн присъствие изготвено с професионализъм и базирано на последните технологии. Изцяло респонзив дизайн, който ще визуализира уеб сайта отлично през всяко устройство.

Ваучера включва:

 • Разработка на уникален дизайн;
 • Оптимизиран код, който позволява уеб сайта да бъде лек и бърз;
 • Въвеждане на информация;
 • Изцяло мобилен;
 • С административен панел позволяващ пълен контрол;
 • Обучение за работа с административния панел;
 • Гаранция за 6 месеца;

Ваучери ТИП 2 на стойност 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с вкл. ДДС:
За финансиране на услуги за дигитален маркетинг – реклама в социални мрежи, реклама в Google, вътрешна и външна SEO оптимизация.

Какво Ви предлагаме?

Дигитален маркетинг, чрез който ще издигнем Вашия уеб сайт до първите позиции в Google.bg. Ще увеличим целевия трафик и ще разгърнем присъствието на бизнеса Ви в интернет пространството, чрез социални медии и блогове.

Ваучера включва:

1. Вътрешна SEO оптимизация на уеб сайт/онлайн магазин
Предлагаме пълен пакет вътрешна SEO оптимизация включваща изпълнението на над 70 изисквания на Google търсачката. Веднъж направена този тип оптимизация осигурява на уеб сайта постоянно присъствие и подобряване на резултатите в Google търсачката.

2. Външна SEO оптимизация на уеб сайт

 • Изграждане на PR статии в популярни блогове с висок Page Rank;
 • Изграждане на Link Bilding кампания, която ще направи Вашия уеб сайт между най-силно линкираните уеб сайтове в България;
 • Направа на професионални фирмени профили в топ онлайн каталози(само отбрано селекция) с линк към Вашия уеб сайт
 • Изграждане на множество публикации във Вашия уеб сайт, които ще развият неговият блог и ще увеличат в пъти органичната посещаемост на уеб сайта;

 

3. Директен онлайн маркетинг

Изграждане на страница във Facebook и създаване на подсилени публикации;

Създаване на на Google Adwords рекламна кампания;

Поставяне на Банер реклама в силно линкирани уеб сайтове;

Фирма БИО МЕДИЯ ЕООД (собственик на сайта supersait.bg) е одобрен доставчик на ИКТ услуги по ваучерната схема. БИО МЕДИЯ ЕООД е партньор с фирма Централна Консултантска Компания ЕООД, благодарение на което можем да предложим на нашите клиенти безплатно консултация, оформяне на всички необходими документи и съдействие при кандидатстване.

При интерес може да се свържете с нас